• Mansuroğlu Mah, 286/1. Sk.No:15
  • Verapol Plaza Kat:7 D:37 Bayraklı/İzmir
  • Mansuroglu Mah.Verapol Plaza Kat:7 D:37 Bayraklı/İzmir
  • 08:30-18:00

Madde 8 - Kişisel verilerin aktarılması


(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.


(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.


(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.